Herbestemming Monumentale boerderij Abbekesdoel

Begin 2019 heeft Lakerveld de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de leegstaande boerderij aan de Abbekesdoel 2 te Bleskensgraaf.

Dit rijksmonument, dat beschouwd wordt als agrarisch erfgoed, is sinds 2014 in eigendom van de Zuivelcoöperatie DeltaMilk. In 2019 hebben we de boerderij geïnspecteerd en de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt.

Naast de herbestemming van de boerderij hebben wij ook het concept en ontwerp gemaakt voor de erfinrichting en de herbestemming van de bijbehorende varkensschuur.

Het project zal in fases uitgevoerd gaan worden. De eerste fase omvat de restauratie van de T-boerderij, inclusief herbestemming naar een ontmoetingsplaats voor kaasfabriek De Graafstroom in het achterhuis en een landstreekwinkel in het voorhuis. Daarnaast wordt het plan voor de erfinrichting deels uitgevoerd met o.a. een moestuin ten behoeve van de landstreekwinkel. In 2021 is de eerste fase, casco restauratie en herbestemming van de T-boerderij, opgeleverd. In 2022 wordt de tweede fase, de afwerking van de boerderij, uitgevoerd.

Herbestemming MolenJan van Arkel

De Jan van Arkel is een korenmolen die al sinds 1852 draait in het kleine dorpje Arkel. Lakerveld werd gevraagd om deze historische molen van een dubbele functie te voorzien, namelijk om ook een hotel in de molen te vestigen. 

In de werkruimtes van de molen hebben we hotelkamers gemaakt, waarbij onderdelen van de molen in originele staat behouden moesten worden. De trap naar de meelzolder, waar nu een hotelkamer te vinden is, is bijvoorbeeld behouden gebleven.

Het Jan van Arkel project kende voldoende uitdagingen vanwege de herbestemming naar een dubbele functie. De molen werd een hotel, maar het was ook de bedoeling dat er ieder weekend nog gemalen zou worden. Beide functies kennen verschillende regelgevingen waaraan voldaan moet worden.

De molen heeft daarnaast een monumentale waarde, waardoor niet ieder plan doorgevoerd mag worden. Met onze ervaring in erfgoed en monumentaal vastgoed zijn wij bekend met deze procedures. Daardoor konden we goed meedenken over alternatieven en vergelijkbare oplossingen om te voldoen aan de regelgeving.

De Maria Johanna Hoeve

De Maria Johanna Hoeve in Noordeloos is één van de eerste grootschalige herbestemmingsprojecten in de regio.

De Maria Johanne Hoeve is een multifunctionele accommodatie geworden met een Bed & Breakfast, een groepsaccommodatie, een brasserie en een golfbaan.

We hebben ervoor gekozen om de originele gebouwen te behouden en te verduurzamen. Zo is de groepsaccommodatie in de oude stal gebouwd en is de hooischuur omgebouwd tot Bed & Breakfast.

Wij verzorgden het ontwerp van de herbestemming van de boerderij (woning en receptie) en de nieuwe terras-overkapping. Het is in de gemeente hét pijlerproject geworden voor gelijksoortige initiatieven in de regio.