Vanaf 3 oktober 2022 komt er subsidie beschikbaar voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Tot eind 2023 is er 150 miljoen euro beschikbaar voor o.a. rijksmonumenten, scholen, zorginstellingen en kerken.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De mogelijke verduurzamingsmaatregelen zijn vastgesteld in een maatregelenlijst. U komt in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende (belangrijkste) voorwaarden:
– U voert maximaal 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan of een integraal verduurzamingsproject;
– Op basis van een energieadvies voert u de maatregelen uit;
– De oplevering van de betreffende gebouwen is uiterlijk 2012. Is de oplevering na 2012 dan is er alleen subsidie beschikbaar als het gebouw afgekoppeld wordt van het aardgas;
– De realisatie van de maatregelen start vanaf 3 oktober 2022;
– De maatregelen dienen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd te zijn. Een integraal project dient binnen 3 jaar na verstrekking gerealiseerd te zijn;
– Er is geen stapeling van subsidie mogelijk.

De subsidie is 30% van de projectkosten en 50% van de kosten voor energieadvies / energielabel.

Wij zijn u graag van dienst en brengen de mogelijke maatregelen voor uw specifieke situatie graag in beeld!