Ieder jaar kan voor 1 april op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) subsidie aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Lakerveld heeft voor 43 rijksmonumenten de SIM aanvraag gedaan. Voor de aanvragen is het nodig een inspectierapport op te laten stellen. Hierin hebben we de huidige technische staat van het rijksmonument beschreven en geven we inzage in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak.

Met de SIM aanvraag voor 43 rijksmonumenten is zo’n 2 miljoen euro subsidie gemoeid.

Een aantal voorbeelden van monumenten waarvoor aanvraag is gedaan: