Lakerveld Ingenieurs & Architecten is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg voor de door ons te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding. Voor meer informatie over beide regelingen verwijzen wij u naar de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) www.stichtingerm.nl.

In 2022 hebben we opnieuw een audit gehad voor de ERM. Eind februari hebben we bericht gekregen dat beide certificaten verlengd zijn.