Bekijk projectvideo's

Een greep uit de projecten van Lakerveld Ingenieurs & Architecten

Hieronder vindt u een selectie uit onze projecten. Van restauratie tot vastgoedonderhoud.

Restauratie

Renovatie

Herbestemming

Verduurzaming

Vastgoedonderhoud

Directievoering en toezicht


Restauratie

Restauratie en onderhoud Evangelische Broedergemeente Zeist

De Evangelische Broedergemeente in Zeist is een rijksmonument en stamt af van het kerkgenootschap dat in 1700 van Duitsland naar Nederland kwam. Het behoort tot de Top 100 Monumenten in Nederland.

In 2014 zijn wij gevraagd een masterplan te schrijven om dit prachtige stuk historie te restaureren, renoveren, verduurzamen en onderhouden.

Wij schreven een masterplan van 10 jaar met als doel om deze panden in ere te bewaren én iets te doen aan de leegstand van het pand. De eerste jaren lag de focus op restauratie van daken, funderingen en gevels. De komende periode zullen we bruggen, sloten en muren onder handen nemen. Ook de verduurzaming van dit monumentale bezit heeft met de jaren een belangrijke rol ingenomen in het masterplan.

De laatste tien jaar is er weer veel leven in het monument en is de leegstand teruggedrongen. Zo wordt de helft van de panden gebruikt als woonruimte en de andere helft als kantoorruimte. Ook vindt u er een kerk en museum terug.

Restauratie van het Oude Raedthuys te Woudrichem

Lakerveld Ingenieurs & Architecten begeleidt de restauratieve werkzaamheden aan het 17e-eeuwse voormalige raadhuis van de vestingstad Woudrichem.

In goede samenwerking met onze opdrachtgever, de gemeente Altena, heeft ons bureau een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor dit rijksmonumentale pand. Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan wordt, zoals gebruikelijk bij ons bureau, eerst door onze inspecteurs opgenomen.

Op basis van deze opname stellen we een plan op voor het uit te voeren restauratieve onderhoud voor de aankomende tien jaar. Het opname rapport en plan zijn met succes gebruikt voor het aanvragen van de Subsidie Instandhouding Monumenten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Fase I van het onderhoud is uitgevoerd in 2021 en momenteel staat het raadhuis in de steigers voor fase II. In deze fase gaan we onder andere de glas-in-lood panelen vernieuwen door deze te kopiëren, de glas-in-lood panelen waren in slechte staat. Verder zal lokaal uitgevallen voegwerk worden gerepareerd, worden de dakpannen herdekt en vernieuwd waar nodig, en krijgen de houten kozijnen van het raadhuis een grote schilderbeurt.

Op verzoek van de gemeente wordt ook een begin gemaakt met de restauratie van het kenmerkende monumentale cartouche met het wapen van Woudrichem in de voorgevel. In samenspraak met natuursteendeskundigen is een eerste opname gedaan en wordt een plan opgesteld voor restauratie van de cartouche, inclusief het schilderwerk. Tijdens deze opname kwam al naar voren dat de cartouche in het verleden zelfs deels verguld is geweest. We zullen in samenwerking met de deskundigen zorgdragen voor een gedegen restauratie van het cartouche, zodat deze weer in oude glorie kan worden hersteld. Wordt vervolgd…

Onderhoud Grote Kerk Dordrecht

De Grote Kerk van Dordrecht is een iconisch gebouw in de omgeving. Al ruim 20 jaar is Lakerveld betrokken bij het in stand houden van deze prachtige kerk.

Het begon twee decennia geleden met een subsidieplan, een plan dat wij nog ieder jaar uitvoeren en bijwerken.

Aan de hand van dit subsidieplan begeleiden wij het onderhoud, voeren we deelrestauraties uit, regelen we subsidies en bepalen we de focus over welk onderhoud in welke periode van belang is. In periodes van 6 jaar verwoorden we wat nodig is en kijken we naar de bereikbaarheidskosten.

De Grote Kerk Dordt is een bijzonder project in onze portefeuille. Het draagt ontzettend veel historie met zich mee en het is aan ons om de balans te vinden tussen het bepalen van het nodige onderhoud en de financiële haalbaarheid daarvan.


Renovatie

Renovatie Koningin Wilhelminaschool Leerdam

De renovatie aan deze school is gestart in 2012. Het project had wat voeten in de aarde vanwege de duurzaamheidsambities bij aanvang. Uiteindelijk is het gelukt om de ambities waar te maken, het project is in 2020 opgeleverd.

Wanneer je de school betreedt is er binnen weinig meer zichtbaar van hoe het er voorheen uitzag. We hebben de school nagenoeg helemaal heringericht. Ook het exterieur is aangepakt en oogt fris en modern.

De school is voorzien van decentrale CO2-gestuurde ventilatie en LED-verlichting. Het casco is geïsoleerd door de buitenkozijnen met boeiboorden te vervangen en door zowel de gevels als de platte en hellende daken na te isoleren. Ook is voorzien in ‘slimme’ thermostaatknoppen, die schakelen op aanwezigheid en daardoor het gasverbruik minimaliseren. Als laatste hebben we een veld zonnepanelen gelegd, die ervoor moet zorgen dat wat er aan stroom nog wordt verbruikt zelf wordt opgewekt.

Dankzij de verduurzamingsacties is de Koningin Wilhelminaschool nu een BENG-school (bijna energie neutraal). De ventilatiegraad voldoet daarnaast aan het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Renovatie van monumentale Rietveldschool in Badhoevedorp

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven en is anno 21e eeuw van monumentale waarde.

Begin 2012 heeft Lakerveld de opdracht ontvangen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om het Rietveldgebouw te integreren in de nieuw te bouwen G.T. Rietveldschool te Badhoevedorp. De uitkomst van dit onderzoek was dat het integreren van het Rietveldgebouw in de nieuwe school goed mogelijk was mits het Rietveldgebouw intensief gerestaureerd zou worden en het nieuwbouwdeel qua vormgeving en aansluiting zorgvuldig ingepast zou worden.

Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland, de directievoering en toezichthouding ligt bij Lakerveld.

In 2014 hebben wij de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw, is samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer).

In de restauratie van het originele pand, wordt de gevel teruggebracht naar hoe het in de tijd van Rietveld was. Aan de binnenkant van het pand worden alle onderdelen van hoogwaardige monumentale waarde behouden. Alles wat nieuw geplaatst wordt, heeft een knipoog naar de tijd van Rietveld, zodat oud en nieuw mooi bij elkaar aansluiten.

Renovatie van Sporthal de Reiger in Groot-Ammers

Sporthal De Reiger, gelegen in Groot-Ammers, beschikt over een ruime sporthal waar zowel diverse (sport)verenigingen als particulieren dagelijks gebruik van maken. De accommodatie biedt naast sporthal ook horeca, waardoor het een veelbezochte en gebruikte ontmoetingsplek is.

Om de sporthal te laten voldoen aan de wensen van deze tijd heeft Lakerveld verschillende renovaties uitgevoerd waardoor het pand verbeterd en verduurzaamd is.

De sporthal is gasloos gemaakt en er zijn investeringen gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Zo is de sportvloer met dekvloer vervangen om er vloerverwarming aan te kunnen leggen, is de verlichting vervangen door LED-verlichting en is de hele dak-afwerkingsconstructie verbeterd. Deze is vervangen naar een witte dakbedekking met RC 6,0m2K/W.

De technische cv-ruimte is omgevormd tot een opstelplaats van de warmtepomp met een elektrische boiler. Op een andere plek zijn twee voorraadvaten geplaatst. De ventilatie van het pand is geheel vervangen en energiezuinig gemaakt. Ten slotte is het dak vol gelegd met de benodigde zonnepanelen, om te kunnen voorzien in de energiebehoefte.


Herbestemming

Herbestemming Monumentale boerderij Abbekesdoel

Begin 2019 heeft Lakerveld de architectenselectie gewonnen voor de restauratie en herbestemming van de leegstaande boerderij aan de Abbekesdoel 2 te Bleskensgraaf.

Dit rijksmonument, dat beschouwd wordt als agrarisch erfgoed, is sinds 2014 in eigendom van de Zuivelcoöperatie DeltaMilk. In 2019 hebben we de boerderij geïnspecteerd en de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt.

Naast de herbestemming van de boerderij hebben wij ook het concept en ontwerp gemaakt voor de erfinrichting en de herbestemming van de bijbehorende varkensschuur.

Het project zal in fases uitgevoerd gaan worden. De eerste fase omvat de restauratie van de T-boerderij, inclusief herbestemming naar een ontmoetingsplaats voor kaasfabriek De Graafstroom in het achterhuis en een landstreekwinkel in het voorhuis. Daarnaast wordt het plan voor de erfinrichting deels uitgevoerd met o.a. een moestuin ten behoeve van de landstreekwinkel. In 2021 is de eerste fase, casco restauratie en herbestemming van de T-boerderij, opgeleverd. In 2022 wordt de tweede fase, de afwerking van de boerderij, uitgevoerd.

Herbestemming Molen
Jan van Arkel

De Jan van Arkel is een korenmolen die al sinds 1852 draait in het kleine dorpje Arkel. Lakerveld werd gevraagd om deze historische molen van een dubbele functie te voorzien, namelijk om ook een hotel in de molen te vestigen. 

In de werkruimtes van de molen hebben we hotelkamers gemaakt, waarbij onderdelen van de molen in originele staat behouden moesten worden. De trap naar de meelzolder, waar nu een hotelkamer te vinden is, is bijvoorbeeld behouden gebleven.

Het Jan van Arkel project kende voldoende uitdagingen vanwege de herbestemming naar een dubbele functie. De molen werd een hotel, maar het was ook de bedoeling dat er ieder weekend nog gemalen zou worden. Beide functies kennen verschillende regelgevingen waaraan voldaan moet worden.

De molen heeft daarnaast een monumentale waarde, waardoor niet ieder plan doorgevoerd mag worden. Met onze ervaring in erfgoed en monumentaal vastgoed zijn wij bekend met deze procedures. Daardoor konden we goed meedenken over alternatieven en vergelijkbare oplossingen om te voldoen aan de regelgeving.

De Maria Johanna Hoeve

De Maria Johanna Hoeve in Noordeloos is één van de eerste grootschalige herbestemmingsprojecten in de regio.

De Maria Johanne Hoeve is een multifunctionele accommodatie geworden met een Bed & Breakfast, een groepsaccommodatie, een brasserie en een golfbaan.

We hebben ervoor gekozen om de originele gebouwen te behouden en te verduurzamen. Zo is de groepsaccommodatie in de oude stal gebouwd en is de hooischuur omgebouwd tot Bed & Breakfast.

Wij verzorgden het ontwerp van de herbestemming van de boerderij (woning en receptie) en de nieuwe terras-overkapping. Het is in de gemeente hét pijlerproject geworden voor gelijksoortige initiatieven in de regio.


Vastgoedonderhoud

Onderhoudswerkzaamheden van Scholengemeenschap TriVia

Al ruim 20 jaar heeft Lakerveld de onderhoudswerkzaamheden van Scholengemeenschap TriVia in beheer. Het betreft 16 basisscholen door het hele land, waar wij een meerjaren onderhoudsplanning voor hebben ontwikkeld.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van het huisvesting budget over de 16 locaties. Hierbij houden we rekening met slimme investeringen, zodat het budget zo optimaal mogelijk benut wordt.

Ieder jaar zien de onderhoudswerkzaamheden er anders uit en focussen we op verschillende locaties. Het team van Lakerveld bereidt het onderhoud voor en is verantwoordelijk voor de oplevering van de werkzaamheden. Dit kan gaan over straat- of hekwerk, maar ook over bouwkundige verbeteren zoals het vervangen van kozijnen of sanitaire voorzieningen én isolatie werkzaamheden.

Met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden houden we rekening met de toekomstbestendigheid van de wijzigingen. Zo komt het geregeld voor dat wij door middel van het onderhoud ook een gedeeltelijke herinrichting doorvoeren. Hierdoor kan de school het pand praktisch beter benutten.

Onderhoud Grote Kerk Dordrecht

De Grote Kerk van Dordrecht is een iconisch gebouw in de omgeving. Al ruim 20 jaar is Lakerveld betrokken bij het in stand houden van deze prachtige kerk.

Het begon twee decennia geleden met een subsidieplan, een plan dat wij nog ieder jaar uitvoeren en bijwerken.

Aan de hand van dit subsidieplan begeleiden wij het onderhoud, voeren we deelrestauraties uit, regelen we subsidies en bepalen we de focus over welk onderhoud in welke periode van belang is. In periodes van 6 jaar verwoorden we wat nodig is en kijken we naar de bereikbaarheidskosten.

De Grote Kerk Dordt is een bijzonder project in onze portefeuille. Het draagt ontzettend veel historie met zich mee en het is aan ons om de balans te vinden tussen het bepalen van het nodige onderhoud en de financiële haalbaarheid daarvan.

Onderhoud Basisschool De Burcht Veenendaal

Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal heeft voor Lakerveld Architecten & Ingenieurs gekozen voor het onderhouden van hun schoolgebouwen. Een mooi voorbeeld is De Burcht te Veenendaal. Basisschool De Burcht heeft ongeveer 350 leerlingen.

Het onderhoud aan de gebouwen stond enkele jaren stil en dat was te merken. Gebouwen degraderen als ze niet (planmatig) worden bijgehouden.

Een meerjaren onderhoudsplanning is daarbij onmisbaar en vormt steeds weer het uitgangspunt van voldoende financiën reserveren en gepland noodzakelijk onderhoud uitvoeren. Door slim te combineren kun je een gebouw verbeteren en ook halverwege de levensduur een update geven. Dit komt het gebouw ten goede en, zeker als het gecombineerd kan worden met inrichting, komt het ook de gebruiker te goede. Door gebruik te maken van de deskundigheid en wensen van alle betrokkenen, gaan de arbeidsvreugde en de leerprestaties omhoog en de onderhoudskosten omlaag.


Verduurzaming

Verduurzaming van de Eisenhowerlaan in Utrecht

Deze flat in Utrecht met ruimte voor 80 appartementen is afkomstig uit de wederopbouwperiode.

Door de jaren heen en de verschillende pandeigenaren is de uitstraling van het pand verslechterd. Lakerveld is gevraagd om deze flat te restaureren met behoud van de stijl uit de wederopbouwperiode.

Wij hebben een visie ontwikkeld voor deze flat waarbij we veel rekening hebben gehouden met het verduurzamen ervan. Het was onze uitdaging om de detaillering van de wederopbouwperiode terug te laten komen in het exterieur van het pand, maar het wel op de juiste manier te verduurzamen.

Het is gelukt om het pand van energielabel C naar A te brengen. Inmiddels is het vergunningstraject voltooid en gaat de renovatie in het eerste kwartaal van 2022 van start.

Verduurzaming Schoolgebouwen TriVia

Onder de verantwoordelijkheid van PCPO-TriVia vallen 15 basisscholen in de gemeenten Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Lopik. Lakerveld heeft voor het schoolbestuur een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) opgesteld.

In de loop van de jaren kennen we de gebouwen. Iedere component is beoordeeld en in kaart gebracht. Al vroeg is gestart met het monitoren van de energiestanden om grip te krijgen op het energieverbruik. Wist u dat door het aanstellen van een energieverantwoordelijke op locatie minimaal 10% energie wordt bespaard? Gedrag doet ontzettend veel! Energiemonitoring geeft inzicht waarop, indien nodig, gehandeld kan worden.

Met besparingen kan ‘de weg naar 0’ worden ingezet. Immers, door het besparen wordt geld gereserveerd en dit kan aan kleine aanpassingen worden uitgegeven. Op kleine aanpassingen volgen grote aanpassingen en uiteindelijk zijn investeringen te financieren, waardoor het elektraverbruik naar neutraal kan en het gasverbruik kan worden geminimaliseerd.

Bij kleine aanpassingen denken we aan het scherp instellen van de regeltechniek en de gebruikstijden of het na-isoleren van leidingen. Bij grotere aanpassingen kan worden gedacht aan het na-isoleren van vloeren, gevels en daken, het vervangen van verlichting door LED en het vervangen van thermostaatknoppen die reageren op aanwezigheid. Als gedacht wordt aan investeringen, dan spreken we over het toevoegen van installaties als een PV-installatie (zonnepanelen), mechanische ventilatie of een warmtepomp.

Renovatie van Sporthal de Reiger in Groot-Ammers

Sporthal De Reiger, gelegen in Groot-Ammers, beschikt over een ruime sporthal waar zowel diverse (sport)verenigingen als particulieren dagelijks gebruik van maken. De accommodatie biedt naast sporthal ook horeca, waardoor het een veelbezochte en gebruikte ontmoetingsplek is.

Om de sporthal te laten voldoen aan de wensen van deze tijd heeft Lakerveld verschillende renovaties uitgevoerd waardoor het pand verbeterd en verduurzaamd is.

De sporthal is gasloos gemaakt en er zijn investeringen gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Zo is de sportvloer met dekvloer vervangen om er vloerverwarming aan te kunnen leggen, is de verlichting vervangen door LED-verlichting en is de hele dak-afwerkingsconstructie verbeterd. Deze is vervangen naar een witte dakbedekking met RC 6,0m2K/W.

De technische cv-ruimte is omgevormd tot een opstelplaats van de warmtepomp met een elektrische boiler. Op een andere plek zijn twee voorraadvaten geplaatst. De ventilatie van het pand is geheel vervangen en energiezuinig gemaakt. Ten slotte is het dak vol gelegd met de benodigde zonnepanelen, om te kunnen voorzien in de energiebehoefte.