Verduurzaming

Verduurzaming van de Eisenhowerlaan in Utrecht

Deze flat in Utrecht met ruimte voor 80 appartementen is afkomstig uit de wederopbouwperiode.

Door de jaren heen en de verschillende pandeigenaren is de uitstraling van het pand verslechterd. Lakerveld is gevraagd om deze flat te restaureren met behoud van de stijl uit de wederopbouwperiode.

Wij hebben een visie ontwikkeld voor deze flat waarbij we veel rekening hebben gehouden met het verduurzamen ervan. Het was onze uitdaging om de detaillering van de wederopbouwperiode terug te laten komen in het exterieur van het pand, maar het wel op de juiste manier te verduurzamen.

Het is gelukt om het pand van energielabel C naar A te brengen. Inmiddels is het vergunningstraject voltooid en gaat de renovatie in het eerste kwartaal van 2022 van start.

Verduurzaming Schoolgebouwen TriVia

Onder de verantwoordelijkheid van PCPO-TriVia vallen 15 basisscholen in de gemeenten Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en Lopik. Lakerveld heeft voor het schoolbestuur een duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) opgesteld.

In de loop van de jaren kennen we de gebouwen. Iedere component is beoordeeld en in kaart gebracht. Al vroeg is gestart met het monitoren van de energiestanden om grip te krijgen op het energieverbruik. Wist u dat door het aanstellen van een energieverantwoordelijke op locatie minimaal 10% energie wordt bespaard? Gedrag doet ontzettend veel! Energiemonitoring geeft inzicht waarop, indien nodig, gehandeld kan worden.

Met besparingen kan ‘de weg naar 0’ worden ingezet. Immers, door het besparen wordt geld gereserveerd en dit kan aan kleine aanpassingen worden uitgegeven. Op kleine aanpassingen volgen grote aanpassingen en uiteindelijk zijn investeringen te financieren, waardoor het elektraverbruik naar neutraal kan en het gasverbruik kan worden geminimaliseerd.

Bij kleine aanpassingen denken we aan het scherp instellen van de regeltechniek en de gebruikstijden of het na-isoleren van leidingen. Bij grotere aanpassingen kan worden gedacht aan het na-isoleren van vloeren, gevels en daken, het vervangen van verlichting door LED en het vervangen van thermostaatknoppen die reageren op aanwezigheid. Als gedacht wordt aan investeringen, dan spreken we over het toevoegen van installaties als een PV-installatie (zonnepanelen), mechanische ventilatie of een warmtepomp.

Renovatie van Sporthal de Reiger in Groot-Ammers

Sporthal De Reiger, gelegen in Groot-Ammers, beschikt over een ruime sporthal waar zowel diverse (sport)verenigingen als particulieren dagelijks gebruik van maken. De accommodatie biedt naast sporthal ook horeca, waardoor het een veelbezochte en gebruikte ontmoetingsplek is.

Om de sporthal te laten voldoen aan de wensen van deze tijd heeft Lakerveld verschillende renovaties uitgevoerd waardoor het pand verbeterd en verduurzaamd is.

De sporthal is gasloos gemaakt en er zijn investeringen gedaan om 0-op-de-meter te realiseren. Zo is de sportvloer met dekvloer vervangen om er vloerverwarming aan te kunnen leggen, is de verlichting vervangen door LED-verlichting en is de hele dak-afwerkingsconstructie verbeterd. Deze is vervangen naar een witte dakbedekking met RC 6,0m2K/W.

De technische cv-ruimte is omgevormd tot een opstelplaats van de warmtepomp met een elektrische boiler. Op een andere plek zijn twee voorraadvaten geplaatst. De ventilatie van het pand is geheel vervangen en energiezuinig gemaakt. Ten slotte is het dak vol gelegd met de benodigde zonnepanelen, om te kunnen voorzien in de energiebehoefte.