Nieuwe huisstijl en website!

Wij hebben de bladzijde omgeslagen naar een nieuw hoofdstuk, wij hebben onlangs onze nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd! Onze nieuwe uitstraling maakt ons bureau herkenbaar en klaar voor de toekomst. Op de website lichten we verschillende projecten uit om een indruk te geven van de breedte en diversiteit van ons werk. Kijk gerust even rond!

Over het logo
In het logo zie je verschillende onderdelen die refereren naar onze dienstverlening:

  • De driehoeken in het logo staan voor unieke gebouwen, ieder gebouw heeft zijn eigen kenmerken en verhaal.
  • De samenstelling van de driehoeken zijn geïnspireerd op de gulden snede, een verhouding van lijnen die veel in de kunst en architectuur gebruikt worden.
  • Qua kleurstelling is gekozen voor kleuren die voorkomen in monumentaal erfgoed. Hiermee leggen we de link naar onze dienstverlening als restauratie-architect.


Eerste steen G. Th. Rietveldschool

Een mooie mijlpaal voor de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp! Op 23-09-2021 werd door oud-directeur dhr. W. Wagenaar de eerste steen gelegd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het Rietveldgebouw is een bouwwerk van 25 bij 67,5 meter. Het heeft een zeer regelmatige plattegrond die is opgebouwd uit een stramien van circa 2,5 bij 2,5 meter. Het gehele volume van één laag, kent verspringende daken die allemaal worden gedekt door platte daken. Het Rietveldgebouw kent een heldere opzet en een sterk horizontale belijning. Dit komt met name door de platte daken die op verschillende plaatsen zijn voorzien van overstekken en door de verschillen in hoogte tussen de afzonderlijke programmaonderdelen van het gebouw. Zo zijn de lokalen hoger vormgegeven dan de gangen, de entreehal en de entreeluifel. De buitenentree wordt overdekt door een grote, rechthoekige luifel die voor de gebouwmassa uitsteekt en waardoor de entree duidelijk gemarkeerd wordt. De hal is hier achter gesitueerd en wordt bereikt via een transparant tochtportaal. Aan de hal zijn verschillende ruimten gegroepeerd: de twee gangen die naar de lokalen leiden, de voormalige directiekamer, de toiletten en de garderobe en het toilet voor de leerkrachten. Aan het einde van de hal bevindt zich tevens de achteringang van het schoolgebouw.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Uitvoeringsbegeleiding wordt verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.