Vastgoedonderhoud

Onderhoudswerkzaamheden van Scholengemeenschap TriVia

Al ruim 20 jaar heeft Lakerveld de onderhoudswerkzaamheden van Scholengemeenschap TriVia in beheer. Het betreft 16 basisscholen door het hele land, waar wij een meerjaren onderhoudsplanning voor hebben ontwikkeld.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van het huisvesting budget over de 16 locaties. Hierbij houden we rekening met slimme investeringen, zodat het budget zo optimaal mogelijk benut wordt.

Ieder jaar zien de onderhoudswerkzaamheden er anders uit en focussen we op verschillende locaties. Het team van Lakerveld bereidt het onderhoud voor en is verantwoordelijk voor de oplevering van de werkzaamheden. Dit kan gaan over straat- of hekwerk, maar ook over bouwkundige verbeteren zoals het vervangen van kozijnen of sanitaire voorzieningen én isolatie werkzaamheden.

Met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden houden we rekening met de toekomstbestendigheid van de wijzigingen. Zo komt het geregeld voor dat wij door middel van het onderhoud ook een gedeeltelijke herinrichting doorvoeren. Hierdoor kan de school het pand praktisch beter benutten.

Onderhoud Grote Kerk Dordrecht

De Grote Kerk van Dordrecht is een iconisch gebouw in de omgeving. Al ruim 20 jaar is Lakerveld betrokken bij het in stand houden van deze prachtige kerk.

Het begon twee decennia geleden met een subsidieplan, een plan dat wij nog ieder jaar uitvoeren en bijwerken.

Aan de hand van dit subsidieplan begeleiden wij het onderhoud, voeren we deelrestauraties uit, regelen we subsidies en bepalen we de focus over welk onderhoud in welke periode van belang is. In periodes van 6 jaar verwoorden we wat nodig is en kijken we naar de bereikbaarheidskosten.

De Grote Kerk Dordt is een bijzonder project in onze portefeuille. Het draagt ontzettend veel historie met zich mee en het is aan ons om de balans te vinden tussen het bepalen van het nodige onderhoud en de financiële haalbaarheid daarvan.

Onderhoud Basisschool De Burcht Veenendaal

Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal heeft voor Lakerveld Architecten & Ingenieurs gekozen voor het onderhouden van hun schoolgebouwen. Een mooi voorbeeld is De Burcht te Veenendaal. Basisschool De Burcht heeft ongeveer 350 leerlingen.

Het onderhoud aan de gebouwen stond enkele jaren stil en dat was te merken. Gebouwen degraderen als ze niet (planmatig) worden bijgehouden.

Een meerjaren onderhoudsplanning is daarbij onmisbaar en vormt steeds weer het uitgangspunt van voldoende financiën reserveren en gepland noodzakelijk onderhoud uitvoeren. Door slim te combineren kun je een gebouw verbeteren en ook halverwege de levensduur een update geven. Dit komt het gebouw ten goede en, zeker als het gecombineerd kan worden met inrichting, komt het ook de gebruiker te goede. Door gebruik te maken van de deskundigheid en wensen van alle betrokkenen, gaan de arbeidsvreugde en de leerprestaties omhoog en de onderhoudskosten omlaag.