Restauratie

Restauratie en onderhoud Evangelische Broedergemeente Zeist

De Evangelische Broedergemeente in Zeist is een rijksmonument en stamt af van het kerkgenootschap dat in 1700 van Duitsland naar Nederland kwam. Het behoort tot de Top 100 Monumenten in Nederland.

In 2014 zijn wij gevraagd een masterplan te schrijven om dit prachtige stuk historie te restaureren, renoveren, verduurzamen en onderhouden.

Wij schreven een masterplan van 10 jaar met als doel om deze panden in ere te bewaren én iets te doen aan de leegstand van het pand. De eerste jaren lag de focus op restauratie van daken, funderingen en gevels. De komende periode zullen we bruggen, sloten en muren onder handen nemen. Ook de verduurzaming van dit monumentale bezit heeft met de jaren een belangrijke rol ingenomen in het masterplan.

De laatste tien jaar is er weer veel leven in het monument en is de leegstand teruggedrongen. Zo wordt de helft van de panden gebruikt als woonruimte en de andere helft als kantoorruimte. Ook vindt u er een kerk en museum terug.

Restauratie van het Oude Raedthuys te Woudrichem

Lakerveld Ingenieurs & Architecten begeleidt de restauratieve werkzaamheden aan het 17e-eeuwse voormalige raadhuis van de vestingstad Woudrichem.

In goede samenwerking met onze opdrachtgever, de gemeente Altena, heeft ons bureau een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor dit rijksmonumentale pand. Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan wordt, zoals gebruikelijk bij ons bureau, eerst door onze inspecteurs opgenomen.

Op basis van deze opname stellen we een plan op voor het uit te voeren restauratieve onderhoud voor de aankomende tien jaar. Het opname rapport en plan zijn met succes gebruikt voor het aanvragen van de Subsidie Instandhouding Monumenten bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Fase I van het onderhoud is uitgevoerd in 2021 en momenteel staat het raadhuis in de steigers voor fase II. In deze fase gaan we onder andere de glas-in-lood panelen vernieuwen door deze te kopiëren, de glas-in-lood panelen waren in slechte staat. Verder zal lokaal uitgevallen voegwerk worden gerepareerd, worden de dakpannen herdekt en vernieuwd waar nodig, en krijgen de houten kozijnen van het raadhuis een grote schilderbeurt.

Op verzoek van de gemeente wordt ook een begin gemaakt met de restauratie van het kenmerkende monumentale cartouche met het wapen van Woudrichem in de voorgevel. In samenspraak met natuursteendeskundigen is een eerste opname gedaan en wordt een plan opgesteld voor restauratie van de cartouche, inclusief het schilderwerk. Tijdens deze opname kwam al naar voren dat de cartouche in het verleden zelfs deels verguld is geweest. We zullen in samenwerking met de deskundigen zorgdragen voor een gedegen restauratie van het cartouche, zodat deze weer in oude glorie kan worden hersteld. Wordt vervolgd…

Onderhoud Grote Kerk Dordrecht

De Grote Kerk van Dordrecht is een iconisch gebouw in de omgeving. Al ruim 20 jaar is Lakerveld betrokken bij het in stand houden van deze prachtige kerk.

Het begon twee decennia geleden met een subsidieplan, een plan dat wij nog ieder jaar uitvoeren en bijwerken.

Aan de hand van dit subsidieplan begeleiden wij het onderhoud, voeren we deelrestauraties uit, regelen we subsidies en bepalen we de focus over welk onderhoud in welke periode van belang is. In periodes van 6 jaar verwoorden we wat nodig is en kijken we naar de bereikbaarheidskosten.

De Grote Kerk Dordt is een bijzonder project in onze portefeuille. Het draagt ontzettend veel historie met zich mee en het is aan ons om de balans te vinden tussen het bepalen van het nodige onderhoud en de financiële haalbaarheid daarvan.