Lakerveld Ingenieurs & Architecten gaat verhuizen!

Wij zullen ons kantoor aan de Noordzijde in Noordeloos verlaten om vanaf 3 juni 2024 onze intrek te nemen aan de Wilgenweg in Groot-Ammers. Reden voor de verhuizing is dat de boerderij in Noordeloos (waar we zo’n 35 jaar ons kantoor hebben gehad) een nieuwe bestemming krijgt als woning. Een herbestemmingsproject, één van de diensten waar Lakerveld expert in is.

De verhuizing zorgt voor een aantal praktische wijzigingen:

Ons nieuwe bezoekadres wordt Wilgenweg 8d, 2964 AM in Groot-Ammers

  • Ons e-mailadres wordt info@lakerveld.nl
  • Onze website is te vinden op www.lakerveld.nl
  • Ons telefoonnummer blijft hetzelfde, namelijk 0183 582600

Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn we in verband met de verhuizing
gesloten. Vanaf 3 juni 2024 staan we voor u klaar vanuit ons nieuwe kantoor. Het
pand in Groot-Ammers is een bedrijfsverzamelpand waar we gevestigd zullen
zijn op de 1e verdieping. Het pand wordt momenteel aangepast naar de eisen
van deze tijd, de verbouwing is onlangs gestart. Bekijk hierboven de impressie.
We zien u graag in ons nieuwe kantoor!

Lakerveld Ingenieurs & Architecten. Klaar voor de toekomst.


‘Kerken helpen zich klaar te maken voor de toekomst, daar doen wij het voor’

Henk Lakerveld, restauratiearchitect en naamgever van Lakerveld Ingenieurs & Architecten, heeft in samenwerking met Jan Egas en Henk de Gelder een nieuw platform opgericht. In onderstaand interview leest u meer over het ontstaan en de toekomstplannen.

Jan Egas is rentmeester en managementadviseur. Met zijn bureau Egas Management & Advies BV adviseert hij bedrijven en organisaties over strategie, organisatie, ontwikkeling, verbetering en groei. Als rentmeester beheert en ontwikkelt hij historisch vastgoed. Henk de Gelder is architect-partner bij RoosRos Architecten, dat vanuit zijn missie Respectvol Rentmeesterschap gezonde en toekomstgerichte kerken door heel Nederland ontwerpt. Samen hebben deze drie mannen het platform Duurzaam Gemeente Perspectief opgericht, dat kerkgemeenten en parochies helpt met het ontwikkelen van een duurzaam en toekomstgericht perspectief op hun gemeente. Wij vroegen de drie naar hun drijfveren en inzichten.

Hoe is dit initiatief ontstaan?

Henk de Gelder: ‘Zowel Henk als Jan als ikzelf zijn in verschillende rollen als kerkrentmeesters actief of actief geweest. En in die rollen hebben wij ervaren dat je soms tegen opgaven of uitdagingen aan loopt die te groots of complex zijn om zelf op te lossen. Bijvoorbeeld omdat ze samenhangen met beleidsvraagstukken van de kerkgemeente, of omdat er een integrale visie op de toekomst van de gehele gemeente voor nodig is. Kerkrentmeesters hebben vaak de opdracht om een interventie in het gebouw te doen. Dat is een technische insteek, maar die heeft soms onvoldoende raakvlakken met de langetermijnvisie van, of ontwikkelingen binnen, de gemeente. Omdat wij vanuit onze verschillende professionele disciplines veel ervaring hebben met dit soort vraagstukken, leek het ons zinvol om onze krachten te bundelen en onze kennis en kunde voor kerkgemeenten in heel Nederland beschikbaar te maken.’

Wat is jullie doel?

Jan Egas: ‘We hebben het platform Duurzaam Gemeente Perspectief opgezet om kerkrentmeesters te helpen integraal te kijken naar ontwikkelingen rond hun gemeente. Daarin nemen we het hele totaalplaatje mee. Wat is de visie, de rol en de betekenis van een gemeente? Wat betekent dit voor de straat, de wijk en het dorp? Hoe kunnen in tijden van krimp en secularisatie op een andere manier onze rol als gemeente invullen en welke vorm of functie heeft ons kerkgebouw daarvoor nodig? Bij dat soort vraagstukken helpen wij. Het platform is in maart 2023 live gegaan.’

Jullie focussen specifiek op de domeinen gemeente, gebouw en kapitaal. Hoe is die driedeling ontstaan?

Henk de Gelder: ‘We hebben brainstormsessies gehad, met als belangrijkste doel het boven tafel krijgen van de integraliteit binnen de vraag die vaak naar ons als architecten van (monumentale) kerkgebouwen toe komt. Zo kwamen op deze drie domeinen uit. Gemeenten hebben vaak een beleidsplan. Wie ben je, waarom ben je er, welke ambitie heb je? Dat zijn de genen. De stenen, de gebouwen, de middelen, zijn er meestal ook al. Wij hebben het domein kapitaal toegevoegd. Enerzijds omdat geld vaak een issue is, maar ook omdat een stuk bestuurskracht belangrijk is. Die is nodig om de integraliteit aan te pakken en alles aan elkaar te verbinden.’

In kerkbesturen zitten vaak capabele, betrokken mensen. Kunnen die dit zelf niet?

Jan Egas: ‘Zeker kunnen zij dat. Wij gaan dan ook niet op de stoel van de kerkbestuurders zitten. Wij zijn juist een klankbord voor hen. Op basis van onze ervaring, kennis en kunde helpen wij hen de juiste beleidsmatige afwegingen maken. We spiegelen en sparren, denken mee en kijken mee. We helpen ze een realistische visie te ontwikkelen op wat er met een krimpende gemeente of een verouderd of te groot kerkgebouw wellicht niet meer kan, maar zeker ook verkennen we samen wat er wel allemaal mogelijk is. We verkennen nieuwe wegen en openen nieuwe mogelijkheden. Vervolgens reiken wij de handvatten aan waarmee ze die dingen in gang kunnen krijgen. Denk aan lijntjes leggen met organisaties, contacten aanleveren, dat soort zaken. En op enig moment, als er helderheid is in de richting of als er een oplossing is voor het vraagstuk, stappen wij er weer tussenuit.’

Is Duurzaam Gemeente Perspectief een commercieel initiatief?

Henk de Gelder: ‘Er zit een verdienmodel achter, onze schoorstenen moeten immers ook roken, maar het initiatief is echt ontstaan uit persoonlijke betrokkenheid. Als personen, maar ook vanuit de organisaties die wij vertegenwoordigen, zijn wij alle drie sterk betrokken bij het wel en wee van de kerk. Wij zijn allen actief in de kerk en weten wat er leeft en speelt. Voor ons is het dus geen droge theorie, maar dagelijkse praktijk. We hebben niet voor niets de naam Duurzaam Gemeente Perspectief gekozen. Wij willen kerken helpen door van buiten naar hun opgaven te kijken en hen te helpen daar een toekomstgericht perspectief op te ontwikkelen.’

Wat ziet de nabije toekomst eruit voor jullie initiatief?

Henk Lakerveld: ‘Eind maart hebben we het platform gelanceerd op de Kerkenbeurs in Goes. Nu willen we doorpakken. De media opzoeken, een campagne lanceren op sociale media, interviews geven en onszelf zo onder de aandacht brengen van kerkbesturen door heel Nederland. Vanuit onze professionele achtergrond hebben we al veel contacten met kerkbesturen en waar dat opportuun is brengen we het platform onder de aandacht. Daarbij houden we uiteraard het einddoel voor ogen: niet het platform is het doel, maar kerken zo goed mogelijk helpen zich klaar te maken voor de toekomst. Daar doen wij het voor.’


Lakerveld is klaar voor de toekomst (bericht overname)

Al jarenlang is Lakerveld Ingenieurs & Architecten een begrip in de wereld van restauratie, renovatie en vastgoed onderhoud. Henk Lakerveld heeft het bedrijf in 1988 opgericht en de organisatie in de loop der tijd uitgebouwd. Met een team van 15 collega’s maakt Lakerveld gebouwen klaar voor de toekomst. Maar het werd tijd om naar binnen te kijken: hoe maken we Lakerveld Ingenieurs & Architecten zelf toekomstbestendig? 

Een duurzame oplossing is gevonden. Het architecten en ingenieursbureau wordt ondergebracht als een zelfstandige juridische eenheid onder de holding van Welzen Octagon B.V. De holding waar ook Helix advies en Helix academy onder vallen. Daarmee is Lakerveld Ingenieurs & Architecten echt klaar voor de toekomst. 

Op 25 mei 2023 heeft de overdracht plaatsgevonden, waarna Henk Lakerveld zal aanblijven als directielid van Lakerveld Ingenieurs & Architecten. De huidige functie van Henk is overgenomen door Maarten van Vliet. 

Introductie Maarten van Vliet
Maarten van Vliet was commercieel directeur van Helix Advies en is ervaren in het vakgebied van restauratie en renovatie. Maarten heeft aan de HTS bouwkunde te Utrecht en TU-Delft gestudeerd. Aan de TU-Delft heeft hij zich gespecialiseerd tot Restauratie Architect. Binnen Helix was Maarten de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de Vakgroep Monumenten (ERM 2005 gecertificeerd). Deze vakgroep wordt bij Lakerveld Ingenieurs & Architecten ondergebracht. Hiermee worden de openstaande vacatures bij Lakerveld volledig ingevuld. Dit betekent dat Lakerveld een flinke stap vooruit zet! 

Werkzaamheden Henk Lakerveld
Henk Lakerveld zal werkzaam blijven als directielid om zijn werkzaamheden aan Maarten van Vliet over te dragen en gezamenlijk het bureau verder uit te bouwen tot een full service ingenieurs & architectenbureau op het gebied van onder andere erfgoed, duurzaamheid, herbestemming en onderwijshuisvesting. 


Onderhoudsprojecten 2022

Lakerveld ingenieurs & architecten beheert en onderhoudt momenteel circa 130 schoolgebouwen. Gekscherend zeggen we wel eens: van vloerbedekking tot dakbedekking; wij organiseren het voor de klant. Met dit bericht laten we u zien dat ook in de afgelopen zomerperiode veel werk is uitgevoerd. Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen blijven wij ons inzetten voor goed onderhouden schoolgebouwen. We hebben er plezier in om het de gebruiker naar de zin te maken, zodat ook een prettige werkomgeving ontstaat. Mocht je dit aanspreken en/of zie je jezelf de organisator van dit soort werkzaamheden? Neem gerust contact op voor een kop koffie!

 


DuMaVa subsidie

Vanaf 3 oktober 2022 komt er subsidie beschikbaar voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Tot eind 2023 is er 150 miljoen euro beschikbaar voor o.a. rijksmonumenten, scholen, zorginstellingen en kerken.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De mogelijke verduurzamingsmaatregelen zijn vastgesteld in een maatregelenlijst. U komt in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende (belangrijkste) voorwaarden:
– U voert maximaal 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan of een integraal verduurzamingsproject;
– Op basis van een energieadvies voert u de maatregelen uit;
– De oplevering van de betreffende gebouwen is uiterlijk 2012. Is de oplevering na 2012 dan is er alleen subsidie beschikbaar als het gebouw afgekoppeld wordt van het aardgas;
– De realisatie van de maatregelen start vanaf 3 oktober 2022;
– De maatregelen dienen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd te zijn. Een integraal project dient binnen 3 jaar na verstrekking gerealiseerd te zijn;
– Er is geen stapeling van subsidie mogelijk.

De subsidie is 30% van de projectkosten en 50% van de kosten voor energieadvies / energielabel.

Wij zijn u graag van dienst en brengen de mogelijke maatregelen voor uw specifieke situatie graag in beeld!


Oplevering restauratie G. Th. Rietveldgebouw en uitbreiding van de G. Th Rietveldschool

Op 25 april is, onder het genot van taart, gevierd dat de restauratie van het G. Th. Rietveldgebouw en de uitbreiding van de G. Th Rietveldschool is opgeleverd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het is de enige school die door Rietveld alleen is ontworpen.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk is uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland. Uitvoeringsbegeleiding is verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.

 

 

1962                                                                  2022

 


Lakerveld doet SIM aanvraag voor 43 monumenten

Ieder jaar kan voor 1 april op de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) subsidie aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling. De instandhoudingssubsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan.

Lakerveld heeft voor 43 rijksmonumenten de SIM aanvraag gedaan. Voor de aanvragen is het nodig een inspectierapport op te laten stellen. Hierin hebben we de huidige technische staat van het rijksmonument beschreven en geven we inzage in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Het bevat adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak.

Met de SIM aanvraag voor 43 rijksmonumenten is zo’n 2 miljoen euro subsidie gemoeid.

Een aantal voorbeelden van monumenten waarvoor aanvraag is gedaan: 


Wij zijn gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau

Lakerveld Ingenieurs & Architecten is gecertificeerd als Erkend Restauratie-Architectenbureau en voor Bouwkundig Advies Monumenten. Deze beide certificeringen als vastgelegd in de URL 1001 en URL 2001 vormen een waarborg voor de door ons te leveren kwaliteit in de monumenteninstandhouding. Voor meer informatie over beide regelingen verwijzen wij u naar de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) www.stichtingerm.nl.

In 2022 hebben we opnieuw een audit gehad voor de ERM. Eind februari hebben we bericht gekregen dat beide certificaten verlengd zijn.

 


Nieuwe huisstijl en website!

Wij hebben de bladzijde omgeslagen naar een nieuw hoofdstuk, wij hebben onlangs onze nieuwe huisstijl en website geïntroduceerd! Onze nieuwe uitstraling maakt ons bureau herkenbaar en klaar voor de toekomst. Op de website lichten we verschillende projecten uit om een indruk te geven van de breedte en diversiteit van ons werk. Kijk gerust even rond!

Over het logo
In het logo zie je verschillende onderdelen die refereren naar onze dienstverlening:

  • De driehoeken in het logo staan voor unieke gebouwen, ieder gebouw heeft zijn eigen kenmerken en verhaal.
  • De samenstelling van de driehoeken zijn geïnspireerd op de gulden snede, een verhouding van lijnen die veel in de kunst en architectuur gebruikt worden.
  • Qua kleurstelling is gekozen voor kleuren die voorkomen in monumentaal erfgoed. Hiermee leggen we de link naar onze dienstverlening als restauratie-architect.


Eerste steen G. Th. Rietveldschool

Een mooie mijlpaal voor de G. Th. Rietveldschool te Badhoevedorp! Op 23-09-2021 werd door oud-directeur dhr. W. Wagenaar de eerste steen gelegd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld. Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het Rietveldgebouw is een bouwwerk van 25 bij 67,5 meter. Het heeft een zeer regelmatige plattegrond die is opgebouwd uit een stramien van circa 2,5 bij 2,5 meter. Het gehele volume van één laag, kent verspringende daken die allemaal worden gedekt door platte daken. Het Rietveldgebouw kent een heldere opzet en een sterk horizontale belijning. Dit komt met name door de platte daken die op verschillende plaatsen zijn voorzien van overstekken en door de verschillen in hoogte tussen de afzonderlijke programmaonderdelen van het gebouw. Zo zijn de lokalen hoger vormgegeven dan de gangen, de entreehal en de entreeluifel. De buitenentree wordt overdekt door een grote, rechthoekige luifel die voor de gebouwmassa uitsteekt en waardoor de entree duidelijk gemarkeerd wordt. De hal is hier achter gesitueerd en wordt bereikt via een transparant tochtportaal. Aan de hal zijn verschillende ruimten gegroepeerd: de twee gangen die naar de lokalen leiden, de voormalige directiekamer, de toiletten en de garderobe en het toilet voor de leerkrachten. Aan het einde van de hal bevindt zich tevens de achteringang van het schoolgebouw.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Uitvoeringsbegeleiding wordt verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.