Onderhoudsprojecten 2022

Lakerveld ingenieurs & architecten beheert en onderhoudt momenteel circa 130 schoolgebouwen. Gekscherend zeggen we wel eens: van vloerbedekking tot dakbedekking; wij organiseren het voor de klant. Met dit bericht laten we u zien dat ook in de afgelopen zomerperiode veel werk is uitgevoerd. Met dank voor het in ons gestelde vertrouwen blijven wij ons inzetten voor goed onderhouden schoolgebouwen. We hebben er plezier in om het de gebruiker naar de zin te maken, zodat ook een prettige werkomgeving ontstaat. Mocht je dit aanspreken en/of zie je jezelf de organisator van dit soort werkzaamheden? Neem gerust contact op voor een kop koffie!

 


DuMaVa subsidie

Vanaf 3 oktober 2022 komt er subsidie beschikbaar voor Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Tot eind 2023 is er 150 miljoen euro beschikbaar voor o.a. rijksmonumenten, scholen, zorginstellingen en kerken.

Er is subsidie beschikbaar voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. De mogelijke verduurzamingsmaatregelen zijn vastgesteld in een maatregelenlijst. U komt in aanmerking als voldaan wordt aan de volgende (belangrijkste) voorwaarden:
– U voert maximaal 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan of een integraal verduurzamingsproject;
– Op basis van een energieadvies voert u de maatregelen uit;
– De oplevering van de betreffende gebouwen is uiterlijk 2012. Is de oplevering na 2012 dan is er alleen subsidie beschikbaar als het gebouw afgekoppeld wordt van het aardgas;
– De realisatie van de maatregelen start vanaf 3 oktober 2022;
– De maatregelen dienen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking gerealiseerd te zijn. Een integraal project dient binnen 3 jaar na verstrekking gerealiseerd te zijn;
– Er is geen stapeling van subsidie mogelijk.

De subsidie is 30% van de projectkosten en 50% van de kosten voor energieadvies / energielabel.

Wij zijn u graag van dienst en brengen de mogelijke maatregelen voor uw specifieke situatie graag in beeld!


Oplevering restauratie G. Th. Rietveldgebouw en uitbreiding van de G. Th Rietveldschool

Op 25 april is, onder het genot van taart, gevierd dat de restauratie van het G. Th. Rietveldgebouw en de uitbreiding van de G. Th Rietveldschool is opgeleverd.

Het Rietveldgebouw is een werk van een groot, richtinggevend 20e-eeuws architect, Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). Het gebouw is qua casco goed bewaard gebleven. Het is de enige school die door Rietveld alleen is ontworpen.

In 2014 heeft Lakerveld Ingenieurs & Architecten de plannen voor de restauratie en herbestemming uitgewerkt. Het gehele project, restauratie en nieuwbouw is als totaalproject samengevoegd en aanbesteed in opdracht van SOPOH. Voor borging van de restauratiekwaliteit zijn aanvullende voorwaarden in het restauratiebestek gesteld voor de uitvoerende aannemers en met name de onderaannemers.

Het werk is uitgevoerd door aannemingsbedrijf P. van Leeuwen te Meerkerk. Het nieuwbouwdeel van de G.Th. Rietveldschool is ontworpen door RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland. Uitvoeringsbegeleiding is verzorgd door Lakerveld Ingenieurs & Architecten.

 

 

1962                                                                  2022